Warsztaty i szkolenia

Propozycja szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów
w ramach doskonalenia warsztatu pracy dyrektora, nauczyciela przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum oraz pedagoga i terapeuty.

1. Edukacja artystyczna poprzez formy słowne, ruchowe i teatralne.

Celem szkolenia: jest poznanie możliwości rozwijania predyspozycji twórczych dziecka. Aktywność dziecka jako czynnik i istota jego rozwoju. Opracowane propozycje ćwiczeń i zabaw mają na celu pomóc nauczycielowi przygotować się pod kątem animatorskim.

Proponujemy działania pobudzające kreatywność uczestników, pogłębienie świadomości w wybranym obszarze oraz komunikację z otoczeniem poprzez ekspresje twórczą.

Forma zajęć: wykład (wprowadzenie do tematu), ćwiczenia i dyskusja
Czas trwania: 3 godziny

2. Podróże przez podwórze czyli stare i nowe zabawy podwórkowe.

Celem szkolenia: jest przybliżyć uczestnikom jak należy rozwijać uczucia dziecka, wyobraźnię, pozytywne nastawienie do innych, gotowość do współpracy, zdolność do szybkich i właściwych reakcji.

Forma zajęć: warsztat
Czas trwania: 3 godziny

3. Spotkanie z dramą- praktyczne zastosowania metod pracy z dziećmi.

Celem szkolenia: jest uzyskać wiedzę, zarówno teoretyczną jak i praktyczną z zakresu stosowania dramy w kontekście pracy z dzieckiem. Podpowiemy jak przygotować dzieci do udziału w zabawach dramowych, jak przygotować scenariusz przedstawienia do wykorzystania przy różnych okazjach.

Forma zajęć: wykład (wprowadzenie do tematu), ćwiczenia i dyskusja
Czas trwania: 3 godziny

4. Teatr –podróż do krainy emocji.

Celem szkolenia: jest pokazanie jak można nauczyć dzieci budowania szacunku do samego siebie, efektywnego komunikowania się, współdziałania oraz wykreowania umiejętności sposobu pozytywnego reagowania i czerpania z tego radości.

Forma zajęć: warsztat
Czas trwania: 3 godziny

5.Inteligencja twórcza a kreatywność bez granic- elementy arteterapii.

Celem szkolenia: jest sztuka komunikowania się czyli jak mówić, jak słuchać , sztuka kolorowego widzenia. Zwiększanie skuteczności oddziaływań, relaks, uzyskanie kontaktu z własnym ciałem, odblokowanie miejsc gdzie została uwięziona energia.

Forma zajęć: warsztaty
Czas trwania: 3 godziny

6.Autoprezentacja- działania twórcze poprzez ćwiczenia teatralne i formy słowne.

Celem szkolenia: jest poznawanie siebie i innych, zmiana optyki widzenia. Kreowanie przestrzeni, poznawanie dystansu i granic. Przedstawimy nowe propozycje ćwiczeń stymulujących kreatywność.

Forma zajęć: warsztaty
Czas trwania: 3 godziny

7. Zanim stracisz głos-warsztaty prawidłowej emisji, estetyki i higieny głosu.

Celem szkolenia: przekazanie wiedzy z zakresu dykcji, interpretacji i emisji głosu. Ukierunkowanie pracy nad głosem i wymową w zależności od indywidualnych predyspozycji, wyrobienie umiejętności stosowania indywidualnie dobranych ćwiczeń służących poprawie ekspresji i estetyki wypowiedzi.

Forma zajęć: warsztaty
Czas trwania: 3 godziny

8. Pedagogika zabawy w edukacji artystycznej.

Celem szkolenia: co to jest pedagogika zabawy i jaki jest jej cel. Wyzwalanie aktywności, przedstawienie animacyjnej roli zabawy czyli zabawa jako jedna z metod kształtowania osobowości, planowanie i inne pomocne wskazówki.

Forma zajęć: warsztaty
Czas trwania: 3 godziny

9. Jak wspomagać rozwój ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem szkolenia: jest ukazanie uczestnikom w jaki sposób budować strategię pomocy dla dzieci z zaburzonym zachowaniem. Przedstawić narzędzia i techniki do podjęcia działań terapeutyczno- wychowawczych.

Forma zajęć: wykład, ćwiczenia
Czas trwania: 3 godziny

10. Studio fotograficzne w praktyce- praca z dziećmi, edukacyjne formy fotodokumentu oraz fotoreportażu.

Celem szkolenia: jest przygotowanie osób początkujących oraz tych, które chcą ugruntować swoją wiedzę i umiejętności fotograficzne. Nie tylko w zakresie obsługi aparatu fotograficznego,  również kierunki zrozumienia, poznania wszelkich fachowych i programowych możliwości. Nauka warsztatu malowania światłem, zamrażania ruchu, efektu panoramy. Ćwiczenia pedagogiczno – animacyjne pod kątem prowadzenia zajęć i kółek.

Forma zajęć: wykład, ćwiczenia, warsztaty
Czas trwania: 45 godzin

11. Wspólne muzykowanie jako jedna z form edukacji artystyczno – wychowawczej.

Celem szkolenia: wprowadzenie uczestników w świat muzycznej kultury, kształcenie umiejętności muzykowania, podstawy gry w zespole instrumentalnym, kreatywne kształtowanie wrażliwości estetycznej i poczucia piękna, przygotowanie do animacji muzycznej i publicznych występów. Nauka tworzenia prostych instrumentów.

Forma zajęć: warsztaty
Czas trwania: 3 godziny