Zajęcia artystyczne


Teatr Edukacyjny GABI ART na życzenie Państwa, prowadzi w placówkach oświatowych autorskie zajęcia artystyczne. Zajęcia rozwijające pasję i talenty, odbywają się 4 razy w tygodniu po 45 min. Tworzymy kreatywnie, spotkania sprawiają ogromną radość z tworzenia, a przede wszystkim wszechstronnie rozwijają.

AKADEMIA KREATYWNEJ TWÓRCZOŚCI

MAŁE FORMY TEATRALNE

Aktywność dziecka jest podstawą wszelkiej działalności wychowawczo- dydaktycznej, zajęcia teatralne są ogólnorozwojowe, uwzględniają indywidualne potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia, rozwijają myślenie twórcze, wzmacniają motywację poznawczą.

MAŁE FORMY TANECZNE

To zabawy ruchowo- muzyczne, nauka układów grupowych do różnych
rodzajów muzyki.
System ćwiczeń- zabaw- relacji, metody inscenizacyjne oraz
relaksacyjne, mają na celu wspomaganie rozwoju psychoruchowego
dzieci.
Dziecko za pomocą ruchu rozwija świadomość własnego ciała i
otaczającej nas przestrzeni, a co najważniejsze usprawnia swój organizm.
Udział w zajęciach wpływa stymulująco na rozwój emocjonalny,
społeczny i poznawczy dziecka. Dziecko wyraża ruchem własną formę
wypowiedzi. Rozwija wyobraźnię i naturalne predyspozycje! Czuje się
radosne i spełnione!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

ZAJĘCIA MOGĄ TAKŻE ODBYWAĆ SIĘ POPOŁUDNIU W PLACÓWKACH PUBLICZNYCH, ZGODNIE Z PRZEPISAMI I USTAWĄ SYSTEMU OSWIATY z dnia 01.09.2013 r.